Προβολη του Sxolinux

Τελευταία το Sxolinux έχει πάρει τα πάνω του όσον αφορά τη δημοσιότητα του! Αυτές τις μέρες, το ellak.gr μας φιλοξενεί με συνέντευξη. Εκεί απαντάμε σε ερωτήσεις για τις απαρχές του «Linux για μαθητές», την πορεία του μέχρι σήμερα και τις προοπτικές/σχέδια που έχουμε για το μέλλον.

Επίσης, όπως μπορείτε να διαβάσετε εδώ και ιδιαίτερα εδώ, το Σχολίνουξ έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται για το κυρίως ειπείν σκοπό του…