Απαιτησεις

Μνήμη RAM

Το LiveDVD του Σχολίνουξ θα «τρέξει» σε κάθε PC, laptop ή netbook, αρκεί να διαθέτει 384ΜΒ μνήμης RAM.

Χώρος στο δισκο

Αν θέλετε να το εγκαταστήσετε στο σκληρό σας δίσκο για μόνιμη χρήση, το κανονικό Sxolinux (για Γυμνάσιο) χρειάζεται τουλάχιστον 4GB ελεύθερο χώρο.

Το Σχολίνουξ Junior (για τα παιδιά Δημοτικού) χρειάζεται τουλάχιστον 6GB ελεύθερο χώρο.

Σε κάθε περίπτωσή όμως, όσο περισσότερο χώρο του διαθέσετε, τόσο το καλύτερο. Αν είναι εφικτό π.χ. εγκαταστήστε το κατευθείαν σε ένα τμήμα δίσκου μεγέθους 10GB.

Συνύπαρξη με Windows
Το Sxolinux, όπως κάθε Linux, μπορεί να συνυπάρξει με τα Windows στον ίδιο σκληρό δίσκο. Κατά την εγκατάστασή του, δεν πειράζει τα Windows, απλώς τους μειώνει (όσο θέλετε) τον χώρο που καταλαμβάνουν προκειμένου να εγκατασταθεί το ίδιο…