Στιγμιότυπα

Παρακάτω θα βρείτε συνδέσμους για στιγμιότυπα από το Sxolinux. Kάντε κλικ για μεγέθυνση…

Σχολίνουξ 2010.0

sxolinux-2010.0-boot

H οθόνη εκκίνησης του Σχολινουξ 2010.0

sxolinux-2010.0-screenshot-1

Η πρώτη οθόνη του Σχολίνουξ 2010.0

Στιγμιότυπα από τις ενσωματωμένες εφαρμογές

Πληροφορική Α Γυμνασίου (σχολικό λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)

Πληροφορική Α' Γυμνασίου (σχολικό λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)

Εμμέλεια (Μουσική Δημοτικού) - Σχολικό Λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Εμμέλεια (Μουσική Δημοτικού) - Σχολικό Λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Kig - Εξελληνισμένη εφαρμογή Γεωμετρικών Κατασκευών

Kig - Εξελληνισμένη εφαρμογή Γεωμετρικών Κατασκευών

Γλώσσα Ε-Στ Δημοτικού (Σχολικό Λογισμικό του Π.Ι.)

Γλώσσα Ε'-Στ' Δημοτικού (Σχολικό Λογισμικό του Π.Ι.)