Εγκατάσταση sxolinux σε USB stick

Πολλά laptops, και ιδιαίτερα τα netbooks, δεν έχουν συσκευή CD/DVD με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει εγκατάσταση του Σχολίνουξ απευθείας από ένα LiveDVD.

Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να εγκαταστήσετε το Sxolinux σε ένα USB flash stick, να εκκινήσετε το netbook από το USB stick και μέσα από κει να κάνετε εγκατάσταση του Σχολίνουξ στο netbook…

Τι χρειάζεστε:

  • Το ISO του Sxolinux
  • Ενα USB stick τουλάχιστον 3 GB
  • 30 λεπτά από το χρόνο σας

Η Διαδικασία:

H διαδικασία δημιουργίας USB stick με το Σχολίνουξ από LiveDVD έχει ως εξής:

1) Κατεβάζουμε το iso του σχολίνουξ σε έναν άλλο υπολογιστή.

3) Κάνουμε κλικ στο μενού Τοποθεσίες > Υπολογιστής

4) Μετά κλικ στο εικονίδιο με το σκληρό δίσκο όπου έχουμε αποθηκεύσει το ISO. Έτσι, προσαρτούμε το σκληρό αυτό (εμφανίζεται νέο εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας)

5) Τώρα κάνουμε κλικ στο μενού Σύστημα > Διαχείριση > USB Startup Disk Creator

6) Εμφανίζεται αυτό το παράθυρο. Δώστε προσοχή στο πεδίο «Δίσκος USB για χρήση». Εκεί πρέπει να εμφανίζεται το όνομα ή η μάρκα του USB flash stick σας… Εάν δεν εμφανίζεται κάτι, βεβαιωθείτε ότι είναι όλα ΟΚ με το stick…

7) Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Αλλο» και επιλέγουμε το ISO του σχολίνουξ (στην κατάτμηση που προσαρτήσαμε στο βήμα 3)

Ουσιαστικά αυτό είναι όλο! Βεβαιωνόμαστε ότι το πρόγραμμα εγκατάστασης έχει βρει σωστά το USB stick μα και μετά πατάμε το κουμπί «Δημιουργία…» για να μας φτιάξει το USB stick με το Σχολίνουξ. Η αντιγραφή των αρχείων παίρνει γύρω στα 30 λεπτά, οπότε θα περιμένετε λιγάκι.

Μόλις είναι έτοιμο το stick, κάντε reboot για να το δοκιμάσετε. Θυμηθείτε, πρέπει να ορίσετε στο BIOS να εκκινεί τον υπολογιστή από το USB (συνήθως αναφέρεται ως Removable Media…).

Καλή επιτυχία!