Υπουργείο Παιδείας

Τι προσφερει

Σχολικά Βιβλία Το Sxolinux (για μαθητές Γυμνασίου) ενσωματώνει τα σχολικά βιβλία της Α’ Γυμνασίου, σε μορφή PDF, όπως αυτά είναι διαθέσιμα εδώ. Το Sxolinux Junior ενσωματώνει όλα τα σχολικά βιβλία...
Σχολικά Βιβλία Το Sxolinux (για μαθητές Γυμνασίου) ενσωματώνει τα σχολικά βιβλία της Α’ Γυμνασίου, σε μορφή PDF, όπως αυτά είναι διαθέσιμα εδώ. Το Sxolinux Junior ενσωματώνει όλα τα σχολικά βιβλία... Περισσότερα