εγκατάσταση

Εγκατάσταση sxolinux σε USB stick

Πολλά laptops, και ιδιαίτερα τα netbooks, δεν έχουν συσκευή CD/DVD με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει εγκατάσταση του Σχολίνουξ απευθείας από ένα LiveDVD. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να...
Πολλά laptops, και ιδιαίτερα τα netbooks, δεν έχουν συσκευή CD/DVD με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει εγκατάσταση του Σχολίνουξ απευθείας από ένα LiveDVD. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να... Περισσότερα